...

i té l’honor d’invitar-le, en companyia de la seua Fallera Major, Fallera
Major Infantil i President infantil, a la Presentació de la nostra Fallera Major Infantil
la xiqueta Paloma Huerta Díaz.

Aquest acte tindrà lloc el dissabte 25 de febrer de 2023 a les 18:00 hores al Salón Museo del Artista Fallero

Durant l’acte es podrà gaudir de l’espectacular concert de la Colla de dolçainers i tabaleters Estrela Roja de Benimaclet

L’hora prevista de rebre a les falles invitades serà aproximadament a les 20:00 hores.

Agraïm la vostra presència.

Manuel Vidal Pons

Aprofita l’ocassió per a expresar-les el testimoni de la
seua consideració més distinguida.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.